Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Łukasz T. Sroka

Łukasz Tomasz Sroka (ur. w 1979), historyk, profesor nauk humanistycznych, infobroker. W latach 2016–2019 dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UP. W tym samym okresie visiting professor Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Od 2019 przewodniczący Rady Dyscypliny Historia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek m.in. Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, The Association for Israel Studies (London), Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W 2020 wybrany na członka Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020–2023). Od 2022 roku przewodniczący Komitetu Opieki nad Zabytkami Żydowskimi w Krakowie, działającego w ramach Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Kurator naukowy Muzeum KL Plaszow.

Zakres prac badawczych

Badania naukowe dotyczące historii i kultury Żydów w XIX i XX wieku, stosunków polsko-żydowskich, historii współczesnego Izraela, stosunków polsko-izraelskich, historii Galicji (zwłaszcza Lwowa i Krakowa), stosunków polsko-ukraińskich, historii elit, historii idei, historii wolnomularstwa, historii komunikacji społecznej i źródłoznawstwa. Twórca lub współtwórca szeregu wystaw eksponowanych w kraju i za granicą – dotyczących głównie historii Żydów oraz historii Krakowa i Lwowa.

Na dorobek naukowy składają się m.in. książki: Tel Awiw. Nowoczesne miasto starożytnego narodu, przedmowa Ron Chuldaj, burmistrz Tel Awiwu, Seria wydawnicza im. Marcela Goldmana Miasta i Regiony Izraela, pod redakcją Łukasza Tomasza Sroki, tom 1, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2022; Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana, krakowianina w Tel Awiwie, przedmowa Aleksander B. Skotnicki, posłowie Leopold „Poldek” Wasserman, Kraków 2019; In the Light of Vienna. Jews in Lviv – between Tradition and Modernisation (1867–1914), Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien 2018; Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, Kraków-Budapeszt 2015 [wspólnie z Mateuszem Sroką, wyd. 2, zmienione i poszerzone: Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2021]; Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914. Studium o elicie władzy, Kraków 2012.

Kierownictwo grantów

– Kierownik projektu pt. Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku, grant Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/B/HS3/02116). Projekt zrealizowany i rozliczony.

– Kierownik projektu pt. Żydzi we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1914). Pomiędzy tradycją a modernizacją, grant Narodowego Centrum Nauki (UMO-2012/07/B/HS3/03729). Projekt zrealizowany i rozliczony.

Informacja o odbytych stażach w zagranicznych instytucjach naukowych  

– 15.09-17.10.2022 staż naukowy w Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte, odbyty w ramach programu Excellent Mobility realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

– W latach 2016-2019 visiting professor Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Zatrudnienie w ramach Visegrad University Studies Grant / V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61500122. Tematyka wykładów: “Central Europe through history: from multinational monarchies to the V4 cooperation”.

– Wykłady w Levinsky College of Education Tel Aviv w ramach programu Erasmus Plus, zrealizowane w czerwcu 2018 r. Tematyka wykładów: European cities at the turn of the 19th and 20th century: People and space; Jewish people in the space of European cities; Culture in the urban space; Propaganda and advertising in the space of European cities, from competition to hostility; Major architectural changes of European cities at the turn of the 19th and 20th century, causes and consequences.