Przejdź do menu Przejdź do treści

Rada Ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jerzy Rajman

Członkowie:

 1. dr Mateusz Drozdowski – koordynator kierunku historia
 2. dr hab. prof. UKEN Józef Brynkus
 3. dr prof. UKEN Konrad Meus
 4. dr Marcin Gadocha
 5. Michał Lubecki – przedstawiciel studentów dla kierunku historia
 6. dr Bartosz Drzewiecki – koordynator kierunków: archiwistyka, zarządzanie dokumentacjąi infobrokerstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
 7. dr hab. prof. UKEN Halina Dudała
 8. dr Hubert Mazur
 9. Magdalena Sierakowska – przedstawiciel studentów dla kierunków: archiwistyka, zarządzanie dokumentacjąi infobrokerstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
 10. dr hab. prof. UKEN Anna Penkała-Jastrzębska – koordynator kierunków: turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe oraz biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
 11. dr hab. Bożena Popiołek
 12. dr hab. prof. UKEN Urszula Kicińska
 13. dr Michał Niezabitowski
 14. Hubert Janik – przedstawiciel studentów dla kierunków: turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe oraz biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
 15. dr Mirosław Płonkakoordynator kierunku turystyka historyczna i muzealnictwo
 16. dr Michał Niezabitowski
 17. dr Marcin Gadocha
 18. Antoni Przybyło – przedstawiciel studentów dla kierunku turystyka historyczna i muzealnictwo
 19. dr hab. prof. UKEN Małgorzata Świder – koordynator kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 20. dr hab. prof. UKEN Anna Zapalec
 21. dr prof. UKEN Piotr Puchalski
 22. Karolina Misiak – przedstawiciel studentów dla kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie