Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca naukowo-dydaktyczna

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od lat prowadzi współpracę z wieloma instytucjami naukowymi oraz oświatowymi w kraju i za granicą. W ostatnich latach podpisano szereg umów regulujących warunki takiego współdziałania, dzięki czemu nasi naukowcy i studenci mają możliwość uczestniczenia w programach wymiany krajowej oraz międzynarodowej.

Instytut Historii i Archiwistyki rozwija również współpracę ze szkołami oraz bibliotekami. Dzięki tym kontaktom młodzież licealna może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na uniwersytecie. Obok zinstytucjonalizowanych form współpracy istnieje szereg kontaktów z placówkami naukowo – badawczymi oraz instytucjami kultury. W ostatnich latach do grona podmiotów współpracujących dołączyły także instytucje związane bezpośrednio z biznesem i gospodarką.