Przejdź do menu Przejdź do treści

GRANTY REALIZOWANE W INSTYTUCIE HISTORII I ARCHIWISTYKI

Tytuł projektu: Krystyna od św. Michała (1579-1628), Żywot, pisma i korespondencja. Krytyczna edycja źródłowa wraz z przekładem i komentarzami

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr NPRH/DN/SP/0148/2023/12

Kierownik projektu: dr hab. prof. UKEN Halina Dudała

Czas trwania projektu: 2024-2028

Tytuł projektu: Ardaburydzi – barbarzyńcy w służbie imperium

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2023/07/X/HS3/00857

Kierownik projektu: dr Adrian Szopa

Czas trwania projektu: 2023-2024

Tytuł projektu: Breviarium Liberatusa z Kartaginy – kwerenda źródłowa

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2023/07/X/HS3/00801 

Kierownik projektu: dr Arkadiusz Urbaniec 

Czas trwania projektu: 2023-2024

Tytuł projektu: Niższe duchowieństwo w parafiach miejskich diecezji krakowskiej w późnym średniowieczu

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2023/07/X/HS3/00854

Kierownik projektu: dr Dorota Żurek

Czas trwania projektu: 2023-2024 

Tytuł projektu: Rola koncepcji postkolonialnych w kształtowaniu polskiego państwa i jego relacji z Afryką w XX w.

NCN Sonata 18, numer decyzji DEC-2022/47/D/HS3/00132

Kierownik projektu: dr Piotr Puchalski, prof. UKEN

Czas trwania: 2023-2025


Tytuł projektu: Malé (velké) ženy – Letní škola historických pramenů pro výzkum dějin rodiny a gender history 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki nr 22230253
Koordynator projektu z ramienia Instytutu Historii i Archiwistyki: dr hab. prof. UP Urszula Kicińska


Tytuł projektu: Diaspora polskich Sybiraków w świecie – zapis relacji źródłowych/Notacje i archiwa domowe Sybiraków w kraju – zespół archiwalny

Grant realizowany ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr NPRH/DN/SP/496095/2021/10 
Kierownik projektu: dr hab. prof. UP Hubert Chudzio
Czas trwania projektu: 2022-2027


Tytuł projektu: Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski w pierwszym okresie transformacji systemowej (1988-1991)

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2022/06/X/HS3/00760 

Kierownik projektu: dr Mateusz Drozdowski 

Czas trwania projektu: 2022-2023 


Tytuł projektu: Renowacja i dokumentacja polskich nagrobków po byłym polskim osiedlu Masindi (Uganda) oraz inwentaryzacja kościoła.

Grant realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polskie Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą, nr zadania 06861/22 

Kierownik projektu: dr hab. prof. UP Hubert Chudzio

Czas trwania: 2022 r.


Tytuł projektu: Renowacja i dokumentacja polskiego cmentarza w Kidugali (Tanzania) z lat 40. XX wieku

Grant realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polskie Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą, nr zadania 04893/21

Kierownik projektu: dr hab. prof. UP Hubert Chudzio

Czas trwania: 2021 r.


Tytuł projektu: Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec procesów dekolonizacyjnych w Afryce

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2021/05/X/HS3/00186

Kierownik projektu: dr Piotr Puchalski

Czas trwania projektu: 2021-2022


Tytuł projektu: Przejście płodności w Polsce międzywojennej

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2019/35/D/HS3/00721

Kierownik projektu: dr Bartosz Ogórek

Czas trwania projektu: 2020-2023


Tytuł projektu: Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego w życiu codziennym w latach 1867–1917 na Ziemiach Zebranych

Działanie naukowe finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2018/02/X/HS3/03020
Kierownik projektu: dr Wiktoria Kudela-Świątek

Czas trwania projektu: 2019-2020


Tytuł projektu:  Atlas historyczny miast polskich. T. 1. Prusy Królewskie i Warmia, t. 3 Mazury,  t. 4 Śląsk, T. 5 Małopolska

  • Grant realizowany ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
    Czas trwania projektu: 2018-2023
    Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Noga

Tytuł projektu:  Rękopiśmienna mapa topograficzna Galicji Zachodniej z lat 1801-104 (tzw. mapa Heldensfelda) ze zbiorów Archiwum Wojennego w Wiedniu – polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne o charakterze regionalnym w zbiorach obcych

Grant realizowany ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Czas trwania projektu: 2018-2023
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Noga


Tytuł projektu:  Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Problematyka gospodarcza i społeczna, dzieje miast.

Grant realizowany ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Czas trwania projektu: 2017-2022
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Noga
Wykonawcy z IHiA UP im. KEN: Bartosz Drzewiecki, Bartosz Ogórek, Mateusz Wyżga, Dorota Żurek, Marcin Gadocha


Tytuł projektu: Przygotowanie opatrzonej wstępem oraz komentarzem historycznym bilingwicznej (w dwóch wersjach: grecko-angielskiej oraz grecko-polskiej) edycji dzieł „Historia Kościoła” Jana Diakronomenesa oraz Teodora Lektora.

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2015/17/B/HS3/00506
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Bartłomiej Kosiński
Wykonawca z IHiA UP im. KEN: dr Adrian Szopa
Czas trwania projektu: 2016-2019 (przedłużony do 2020)


Tytuł projektu: Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2015/19/B/HS3/02116
Kierownik projektu: dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka
Czas trwania projektu: 2016-2020


Tytuł projektu: Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2015/19/B/HS3/01797

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bożena Popiołek

Czas trwania projektu: 2015-2019 (przedłużony do 2020)


Tytuł projektu:  Urzędnicy miejscy z ziem dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza w XIII-XVIII wieku

Grant realizowany ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Czas trwania projektu: 2014-2019,
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Noga
Wykonawcy z IHiA UP im. KEN: Mateusz Wyżga, Marcin Gadocha, doktoranci: Malwina Wylężek, Sebastian Stańczyk


Tytuł projektu: Żydzi we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1914). Pomiędzy tradycją a modernizacją

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2012/07/B/HS3/03729
Kierownik projektu: dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka
Czas trwania projektu: 2013-2016


Tytuł projektu: Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii

Grant realizowany ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr projektu 11H 11 021680
Kierownik projektu: dr hab. prof. UP Hubert Chudzio
Czas trwania projektu: 2012-2017


Tytuł projektu: Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. Opracowanie edytorskie i analiza treści

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO 2012/07/B/HS3/01090
Czas trwania projektu: 2012-2016
Kierownik projektu: prof. dr hab. Bożena Popiołek


Tytuł projektu: Ludność miasta Wieliczki w latach 1591–1788. Studium historyczno-demograficzne protoindustrialnego miasta górniczego

Grant realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu: konkurs PRELUDIUM 15
Kierownik projektu: mgr Jakub Pieczara (doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki)