Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy

dr hab. prof. UKEN Józef Brynkus

Profesor Uczelni

Katedra Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

ORCID: 0000-0002-0748-9430

jozef.brynkus@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Agnieszka Chłosta-Sikorska

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki

Katedra Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

ORCID: 0000-0003-2451-5343

agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Jerzy Ciecieląg

Profesor Uczelni, Kierownik Katedry Historii Starożytnej, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Nauk Humanistycznych

Katedra Historii Starożytnej

ORCID: 0000-0002-8902-7028

jerzy.ciecielag@up.krakow.pl

dr Monika Cołbecka

Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

ORCID: 0000-0002-6494-2115

monika.colbecka@up.krakow.pl

dr Mateusz Drozdowski

Adiunkt, Koordynator kierunku Historia

Katedra Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

ORCID: 0000-0002-4997-3087

mateusz.drozdowski@up.krakow.pl

dr Dorota Drzewiecka

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki, Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

ORCID: 0000-0001-7341-0754

dorota.drzewiecka@up.krakow.pl

dr Bartosz Drzewiecki

Adiunkt, Kierownik studiów podyplomowych: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

ORCID: 0000-0002-1697-1114

bartosz.drzewiecki@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Halina Dudała

Profesor Uczelni

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

ORCID: 0000-0003-4620-1070

halina.dudala@up.krakow.pl

dr Marcin Gadocha

Adiunkt, Sekretarz Naukowy Dziekana Wydziału Humanistycznego, Sekretarz Czasopisma Naukowego Res Gestae

Katedra Historii Nowożytnej

ORCID: 0000-0002-9070-6378

marcin.gadocha@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Marek Herma

Profesor Uczelni

Katedra Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

ORCID: 0000-0003-0919-8132

marek.herma@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Krzysztof Kloc

Profesor Uczelni

Katedra Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0330-2728

krzysztof.kloc@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Wiktoria Kudela-Świątek

Profesor Uczelni, Instytutowy Pełnomocnik Programu ERASMUS+

Katedra Historii XIX wieku

ORCID: 0000-0001-9559-0784

wiktoria.kudela-swiatek@up.krakow.pl

dr Hubert Mazur

Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

ORCID: 0000-0002-5578-9251

hubert.mazur@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Konrad Meus

Profesor Uczelni

Katedra Historii XIX wieku

ORCID: 0000-0002-6865-2174

konrad.meus@up.krakow.pl

dr Magdalena Niedźwiedzka

Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

ORCID: 0000-0001-7336-046X

magdalena.niedzwiedzka@up.krakow.pl

prof. dr hab. Zdzisław Noga

Kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

ORCID: 0000-0003-0061-1808

zdzislaw.noga@up.krakow.pl

mgr Anna Pieczka-Węgorkiewicz

Asystent

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

ORCID: 0000-0002-5136-7975

anna.pieczka@up.krakow.pl

dr Edyta Pluta-Saladra

Adiunkt, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Historii i Archiwistyki

Katedra Historii Średniowiecznej

ORCID: 0000-0002-4074-5221

edyta.pluta-saladra@up.krakow.pl

dr Mirosław Płonka

Adiunkt

Katedra Historii Starożytnej

ORCID: 0000-0002-3806-1146

miroslaw.plonka@up.krakow.pl

prof. dr hab. Bożena Popiołek

Kierownik Katedry Historii Nowożytnej

Katedra Historii Nowożytnej

ORCID: 0000-0003-2545-5530

bozena.popiolek@up.krakow.pl

dr prof. UKEN Piotr Puchalski

Profesor uczelni

Katedra Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

ORCID: orcid.org/0000-0003-4530-959X

piotr.puchalski@up.krakow.pl

prof. dr hab. Jerzy Rajman

Kierownik Katedry Historii Średniowiecznej, Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie historia, członek Rady Szkoły Doktorskiej

Katedra Historii Średniowiecznej

ORCID: 0000-0003-0988-0414

jerzy.rajman@up.krakow.pl

prof. dr hab. Łukasz T. Sroka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia, Kierownik Katedry Historii XIX Wieku

Katedra Historii XIX wieku

ORCID: 0000-0002-9422-2426

lukasz.sroka@up.krakow.pl

prof. dr hab. Małgorzata Świder

Redaktor Naczelna czasopisma naukowego Res Gestae

Katedra Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

ORCID: 0000-0002-4354-3641

malgorzata.swider@up.krakow.pl

dr Adrian Szopa

Adiunkt, zastępca redaktor naczelnej czasopisma Naukowego Res Gestae, kierownik Ośrodka Dokumentacji Filmowej Nauki Polskiej

Katedra Historii Starożytnej

ORCID: 0000-0001-7735-7145

adrian.szopa@up.krakow.pl

prof. dr hab. Mariusz Wołos

Kierownik Katedry Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

Katedra Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

ORCID: 0000-0001-6943-1069

mariusz.wolos@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Mateusz Wyżga

Profesor Uczelni

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

ORCID: 0000-0002-0049-4210

mateusz.wyzga@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Anna Zapalec

Profesor Uczelni

Katedra Historii Najnowszej i Edukacji Historycznej

ORCID: 0000-0002-4976-9537

anna.zapalec@up.krakow.pl

dr Dorota Żurek

Adiunkt, Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Historii i Archiwistyki, Sekretarz Redakcji Res Gestae

Katedra Historii Średniowiecznej

ORCID: 0000-0003-2553-3471

dorota.zurek@up.krakow.pl