Przejdź do menu Przejdź do treści

ABSOLWENT

CEL PROJEKTU:

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pragnie utrzymywać kontakt ze swoimi absolwentami. Dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym zamieszczane będą informacje o losach naszych absolwentów. Zachęcamy do poznawania historii naszych byłych studentów i dzielenia się własnymi poprzez nadsyłanie biogramów wraz ze zdjęciem, zgodnie z szablonem zamieszczonym poniżej.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wesprzecie Państwo naszą inicjatywę i zechcecie podzielić się wspomnieniami o czasie studiów w naszym Instytucie, a także informacjami o swej dotychczasowej karierze zawodowej, swoich pasjach i zainteresowaniach. Wszelkie informacje prosimy kierować do koordynatora projektu – dr Urszuli Kicińskiej.

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych poniżej znajduje się także wzór informacji o ich przetwarzaniu. Plik należy wydrukować, podpisać i zeskanować. Wspomniany skan proszę dołączyć do wiadomości e-mail (jako załącznik), w której będą Państwo wysyłać biogram wraz ze zdjęciem.KOORDYNATOR PROJEKTU:

dr hab. prof. UKEN Urszula Kicińska

W latach 2002-2007 studiowała Historię w Instytucie Historii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tutaj też odbyła studia doktoranckie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej. Zajmuje się śledzeniem losów absolwentów i podtrzymywaniem z nimi kontaktów.

Adres e-mail: urszula.kicinska@up.krakow.pl


BAZA ABSOLWENTÓW