Przejdź do menu Przejdź do treści

Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich

Projekt

Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich


Wykonanie: Bożena Popiołek (publikacje), Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, i Agnieszka Słaby

Materiały przygotowane w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki
pt. „Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich”, UMO nr 2015/19/B/HS3/01797


Opis projektu


Biogramy:

Anna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowa

Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska

Konstancja Ludwika z Tarłów Mniszchowa

Konstancja ze Słuszków Denhoffowa

Konstancja Marianna z Potockich Szczukowa

Marianna z Lubomirskich Sanguszkowa

Teresa ze Stadnickich Ossolińska

Tekla Róża z Radziwiłłów Sapieżyna

Anna Franciszka z Gnińskich Zamoyska

Teresa z Potockich Zamoyska primo voto Gnińska