Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Bożena Popiołek

prof. dr hab. Bożena Popiołek

Kierownik Katedry Historii Nowożytnej

Katedra Historii Nowożytnej

bozena.popiolek@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 89

pok: 331

ORCID: 0000-0003-2545-5530

publikacje:


Rozprawa doktorska: Życie i działalność polityczna Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (ok. 1669-1729), kasztelanowej krakowskiej , promotor: prof. dr hab. Stanisław Grzybowski, recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (UMCS Lublin), prof. dr hab. Jan Pirożyński (UJ), 1993 r.

(temat rozprawy, promotor, recenzenci, rok obrony)

 

Rozprawa habilitacyjna: Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003, prof. dr hab. Karolina Targosz, prof. dr hab. Stanisław Grzybowski, prof. dr hab. Maria Bogucka, prof. dr hab. Andrzej Borowski, 2003 r.

(temat rozprawy, recenzenci wydawniczy, recenzenci do kolokwium habilitacyjnego, rok obrony)

 

Zainteresowania naukowe: historia Polski i powszechna nowożytna, historia mentalności, historia kobiety i rodziny staropolskiej, historia kultury epoki baroku, testamentologia, gazety rękopiśmienne, klientelizm

 

Granty i prace badawcze:

 1. Kierownik projektu: „Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. Opracowanie edytorskie i analiza treści” – projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO 2012/07/B/HS3/01090

Czas trwania projektu: 2012-2016, projekt zakończony,

Projekt zrealizowany w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 1. Kierownik projektu: „Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich”, realizowanego ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2015/19/B/HS3/01797

Czas trwania projektu: 2015-2020, projekt w trakcie realizacji miejsce realizacji: Uniwersytet Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 1. 2021-2025 kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki UMO-2021/41/B/HS3/00253, Kobiecy dwór szlachecki w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Struktura, ludzie, kultura, funkcje.

 

 

 

Stypendia i staże naukowe:

 • Listopad 1990 r., konsultacje naukowe, Budapeszt, Węgierski Instytut Historii Literatury, prof. Lajos Hopp
 • Wrzesień 1991 – miesięczna kwerenda archiwalna w Paryżu (Biblioteka Polska, Bibliotheque Nationale, Archives du Ministaire des Affaires Etrangers)
 • 1993, 1997 – miesięczne kwerendy archiwalne w Paryżu (Biblioteka Polska, Bibliotheque Nationale, Archives du Ministaire des Affaires Etrangers)
 • Wrzesień – październik 2000, staż naukowy, Warszawa, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, opiekun stażu – prof. dr hab. Maria Bogucka
 • sierpień-wrzesień 2012 r., stypendium naukowe im. Lanckorońskich realizowane we Lwowie, temat badawczy „Testamenty szlacheckie epoki saskiej”
 • Od 2006 r. stałe, coroczne kwerendy archiwalne we Lwowie (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy, Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka)
 • 2008, 2015 – dwutygodniowe kwerendy archiwalne w Wilnie (LVIA, Biblioteka Naukowa im Wróblewskich, Biblioteka Uniwersytecka)
 • kwiecień 2017 r. kwerenda w Wiedniu – Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv
 • lipiec 2017 r. kwerenda w Kijowie (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy)
 • październik 2017 r. kwerenda w Dreźnie, Stadtarchiv (Niemcy)
 • wrzesień 2018 r. kwerenda w Narodowym Archiwum Historycznym w Mińsku (Białoruś)

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

The International Society for Court Studies

Komisja Historii Kobiet PAN

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Polskie Towarzystwo Historyczne oddz. Kraków

Zespół do Badań nad Dworami i Elitami Władzy PAN

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

 

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

 • od 2012 r. stała współpraca naukowa z Instytutem Historii Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja) – współorganizacja konferencji naukowych, konsultacje
 • od 2012 r. stała współpraca z Archiwum Miasta Pragi (Republika Czeska), konferencje naukowe
 • od 2016 r. stała współpraca z Instytutem Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze (wspólne studia magisterskie z podwójnym dyplomem – Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie, przygotowanie programu kształcenia, opieka nad projektem)
 • od 2018 r. stała współpraca naukowa z Instytutem Historii Uniwersytetu w Usti n. Łabą (Republika Czeska) – wymiana naukowa, współorganizacja konferencji
 • od 2018 r. stała współpraca naukowa z Instytutem Historii Pedagogische Hofschule w Heidelbergu
 • od 2019 r. stała współpraca naukowa z Uniwersytetem w Pecs (Węgry)

 

Nagrody i wyróżnienia:

1994 r. Nagroda Rektora Wyższej szkoły Pedagogicznej za książkę: Królowa bez korony. Studium z życia i działalności politycznej Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (ok. 1669-1729), kasztelanowej krakowskiej, Kraków 1993.

2004 r. Nagroda ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową na podstawie książki: Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003.

2004 Srebrny Krzyż Zasługi

2010 r. Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego za książkę „Woli mojej ostatniej Testament ten…”. Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności, Kraków 2009, ss. 314.

2014 r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego za działalność naukową i organizacyjną.

2016 r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego za działalność naukową i organizacyjną.

2017 r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego III stopnia za działalność naukową i organizacyjną.

2018 r. Nagroda.

2019 r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego III stopnia za działalność naukową i organizacyjną

2020, Nagroda im. Joachima Lelewela Polskiej Akademii Nauk, Wydział I, za najlepszą książkę historyczną.

2022, Nagroda indywidualna Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe

 

Rady naukowe:

Członek rady naukowej czasopisma „Theatrum historiae” (Uniwersytet w Pardubicach, Republika Czeska)

Członek Redakcji Naukowej „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”

 

Organizacja konferencji:

Organizacja konferencji naukowych – inicjator i przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji:

 

 1. Międzynarodowa konferencja „Granice i pogranicza. Na styku kultur i tradycji”, Kraków – Preszów (Słowacja), Kraków 23-24 X 2019.
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa: Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska – polityk – mecenas, Wilanów 15-16 VI 2019.
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu: „W kręgu rodziny epok dawnych: Rytmy życia – rytmy codzienności: Przemoc – Kraków 15-16 X 2018.
 4. Międzynarodowa konferencja „Granice i pogranicza. Na styku kultur i tradycji”, Kraków – Preszów (Słowacja), Preszów 6-7 XII 2018.
 5. Międzynarodowa konferencja „Granice i pogranicza. Na styku kultur i tradycji”, Kraków – Preszów (Słowacja), Kraków 6-7 XII 2017.
 6. Międzynarodowa konferencja „Granice i pogranicza. Na styku kultur i tradycji”, Kraków – Preszów (Słowacja), Kraków 6-7 XII 2016.
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu: „Rytmy życia – rytmy codzienności: Dom – codzienność i święto”, Kraków 12-13 X 2016 r.
 8. Moderator panelu dyskusyjnego III Międzynarodowego Kongresu Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Poznań wrzesień 2016.
 9. Moderator panelu nowożytnego III Kongresu Historyków Badaczy Zagranicznych Dziejów Polski – Kraków 13-15 wrzesień 2016.
 10. Ogólnopolska konferencja naukowa „Kobiece kręgi korespondencyjne”, Kraków 25 IX 2015 r.
 11. „Historia – Pamięć – Tożsamość: Archiwum jako strażnik pamięci”, Kraków 5-6 XII 2014 r.
 12. „Komisja Edukacji Narodowej w dialogu pokoleń”, Kraków 13-14 X 2014 r.
 13. Historia – Pamięć – Tożsamość: Pamięć miejsca, pamięć człowieka, miejsca pamięci, Kraków 5-6 XII 2014 r.
 14. „W kręgu rodziny epok dawnych: Rytmy życia – rytmy codzienności – Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy”, Kraków 10-11 X 2014 r.
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu: „W kręgu rodziny epok dawnych: Rytmy życia – rytmy codzienności – Dzieciństwo”, Kraków 16-17 X 2012 r.
 16. Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej, Kraków 5-6 XII 2012 r.
 17. Moderator klubu nowożytnego i klubu dyrektorów Instytutów Historii II Kongresu Historyków Badaczy Zagranicznych Dziejów Polski – Kraków 13-15 wrzesień 2012.

 

Publikacje:

monografie:

  • Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (ok. 1669 – 1729), Kraków 1996, ss. 149.
  • Potop /w:/ Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1998, wyd. I, Warszawa 2000, wyd. II, ss. 72.
  • Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003, ss. 432.
  • Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII-XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009, ss. 314.
  • Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich, Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2020.
  • Rytuały codzienności. Świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-6 (monografia ukaże się maj/czerwiec 2022)
  • Benefactresses and clients. Women’s patronage and clientelism in the Saxon era, Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2022, ss. 340, ISBN 978-83-66104-83-9 (monografia w wersji ebook)

 

artykuły w czasopismach naukowych:

1988

 1. Grzybowski, B. Popiołek, John III Sobieski and the Jews, /w:/ International Conference on the history and culture of Polish Jews. Abstracts, Jerusalem 1988, s. 46.

1992

 1. Na dworze Marii Kazimiery, “Acta Universitatis Wratislaviensis”, Historia CII 1992, s. 83 – 88.
 2. Brynkus i B. Popiołek, Problematyka polska we francuskich podręcznikach historii, Nowa Szkoła nr 2/1992, s. 105 – 107.
 3. Hrabstwo tęczyńskie, Przegląd Olkuski, R. 1992 nr 8.
 4. Z dziejów miasta, Przegląd Olkuski, R. 1992 nr 9.
 5. Żydzi w dawnym Olkuszu, Przegląd Olkuski, R. 1992 nr 13.

1993

 1. Gdańskie kontakty Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, hetmanowej w. kor., „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, Prace Historyczne XVI, R. 1993, z. 158, s. 203 – 220.
 2. (Rec.) O książce Karoliny Targosz: Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, „Studia Historyczne”, R. XXXVI (1993), z. 4, s. 535 – 536.
 3. (Rec.) Karolina Targosz: Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych. Wrocław 1991, „Helikon Irodalomtudomanyi Szemle”, R. 1993/4, Budapest, s. 566 – 567.

1995

 1. Zainteresowania bibliofilskie Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, Prace Historyczne XVII , R. 1995, z. 167, s. 45 – 53.

1996

 1. Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (ok. 1669 – 1729), Kraków 1996, ss. 149.
 2. Link – Lenczowski, B. Popiołek, Sieniawska z Lubomirskich Elżbieta Helena, PSB t. XXXVII/1, z. 152, s. 90 – 96.

1998

 1. „Za małego wieku nauczyłam się…”- różne drogi kształcenia dziewcząt w epoce saskiej, „Biuletyn Historii Wychowania UAM w Poznaniu”, R. 1998, z. 1-2 (7-8), s. 5-10.
 2. Potop /w:/ Dzieje narodu i państwa polskiego. Warszawa 1998, wyd. I, Warszawa 2000, wyd. II, ss. 72.
 3. Na marginesie ważnych spraw. Listy kobiece epoki saskiej, /w:/ Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka i D. Żołądź – Strzelczyk, T. I Poznań 1998, s. 89 – 102.
 4. Pozycja kobiety w czasach Augusta II, Abstract referatu na konferencję na temat „Partnerka, matka, opiekunka – status kobiety w dziejach powszechnych” Bydgoszcz – Wielonek 11-13 V 1998.

1999

 1. W kręgu dworu magnackiego w XVIII w. Tezy badawcze, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, Prace Historyczne XX, R. 1999, z. 203, s.155-158.

2000

 1. Pozycja kobiety w czasach Augusta II. /w:/ Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod red. Krzysztofa Jakubiaka, Bydgoszcz 2000, s. 291-301.
 2. Życie w twierdzy w czasach Augusta II na podstawie listów komendanta Rappego, /w:/ Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, t. I, pod red. F. Kiryka, Kraków 2000, s. 215-250.
 3. Za de marièe być ważą – małżeńskie dole i niedole w czasach saskich, /w:/ Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu, pod red. F. Leśniaka, Kraków 2000, s. 256-267.
 4. Potop /w:/ Dzieje narodu i państwa polskiego. Warszawa 1998, wyd. I, Warszawa 2000, wyd. II, ss. 72.
 5. A z Warszawy nowiny te…. Listy Jadwigi Rafałowiczówny do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1710-1720, Kraków 2000, ss. 282.

2001

 1. Tematyka węgierska w polskich gazetach rękopiśmiennych z przełomu XVII i XVIII wieku, „Annales Academiae Cracoviensis”, Studia Historia I, nr 3, pod red. J. Gołębiowskiego, Kraków 2001, s. 19-33.

2002

 1. „Forteca w białogłowskich rękach” – kobiety fundatorki i administratorki zamków i dóbr w czasach saskich. /w:/ Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2002, s. 580-589.

2003

 1. Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003, ss. 432.
 2. August i jego dwór w opiniach kobiet, /w:/ Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w dniach 2-5 kwietnia 2001, pod red. Ryszarda Skowrona, Kraków 2003, s. 559-568.
 3. Ludzie i epoki. Podręcznik do historii do klasy II LO, Znak Kraków 2003, wyd. II Kraków 2008, ss. 322.
 4. Dumne, pyszne i pokorne – kobiety wobec problemu równości stanowej w czasach saskich, /w:/ Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI – XVIII w., pod red. J. Urwanowicza, przy współudziale E. Dubas-Urwanowicz i P. Guzowskiego, Białystok 2003, s. 617-628.
 5. Radziwiłłówny w czasach saskich, /w:/ Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne, pod red. K. Stępnika, Lublin 2003, s. 347-356.
 6. Co wy wiecie o kobiecie – feminizm obłaskawiony. Wykład inauguracyjny wygłoszony 14 X 2003 r. w czasie inauguracji roku akademickiego 2003/2004.

2004

 1. Konterfekt prawdziwy umbrą fatalną malowany – wizerunek kobiety w barokowych mowach pogrzebowych, „Studia Historyczne”, R. XLVII, 2004, z. 3-4, s. 313-324.

2005

 1. Podole w czasach Augusta II, /w:/ Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, t. II, red. F. Kiryk, Kraków 2005, s. 149-156.
 2. „Manelek dwie i pereł sznurów cztery”. O szlacheckich inwentarzach posagowych i pośmiertnych z XVIII w., „Annales Academiae Cracoviensis”, Studia Historia IV, pod red. J. Gołębiowskiego i K. Polka, nr 28, Kraków 2005, s. 166-173.
 3. Wartości religijne w mentalności kobiet z pogranicza Rzeczypospolitej w czasach saskich, /w:/ Religijność na polskich pograniczach w XVI- XVIII wieku, pod red. Dariusza Dolańskiego, Zielona Góra 2005, s. 287-300.

2007

 1. Dobrodziejki i klienci. O patronacie kobiecym w XVIII w., /w:/ Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza, Białystok 2007, s. 385-395.
 2. Kraków i jego mieszkańcy w świetle testamentów mieszczan krakowskich XVII-XVIII w., /w:/ Kraków. Studia z dziejów miasta w 750 rocznicę lokacji, pod red. Jerzego Rajmana, Kraków 2007, s. 120-132.
 3. Perypetie małżeńskie Sapiehów w czasach saskich, /w:/ Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, pod red. K. Stępnika, Lublin 2007, s. 405-412.
 4. (Rec. wydawnicza) rec.: Samuel Leszczyński, Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim, i z Kozakami w roku pańskim 1660 od Polaków wygrana, oprac. P. Borek, Kraków 2007.

2008

 1. Skarga ubogiego szlachcica na niesprawiedliwość świata tego. Źródło do historii mentalności czasów saskich, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 57, Studia Historica VII (2008), s. 33-47.
 2. Rodzina szlachecka w świetle testamentów z XVII i XVIII wieku /w:/ Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. Cezarego Kukli, Warszawa 2008, s. 139-152.
 3. „Przyjaciel domowy, Żona moja Najmilsza…” – wizerunek kobiety w świetle staropolskich testamentów z XVII i XVIII wieku, /w:/ Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod red. Iwony Maciejewskiej i Krystyny Stasiewicz, Olsztyn 2008, s. 282-293.
 4. Ludzie i epoki. Podręcznik do historii do klasy II LO, Znak, wyd. II, Kraków 2008, ss. 322.

2009

 1. Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII-XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009, ss. 314.
 2. „Za wszelkie świadczone mnie łaski i dobroczynności”. Testament Katarzyny Drużbackiej z 1722 roku., „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 59, Studia Historica IX (2009).
 3. Wzorzec kobiety w polskich mowach pogrzebowych XVII-XVIII w., /w:/ «Пространственно-временные перекрестки культуры». Сборник статей и материалов всероссийской научной конференции с международным участием „Человек и мир человека” 30-31 октября 2008 года, Барпаул-Рубцовск 2009, s. 115-124.
 4. „Dziatki moje błogosławię i obliguje…” – staropolskie testamenty jako źródło do historii wychowania, /w:/ Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, pod red. Jolanty Gwioździk przy współudziale Piotra P. Barczyka, seria Ars Educandi. Źródła 1, Mysłowice 2009, s.

2010

 1. Ja, grzesznik wielki pokalany – stereotyp grzesznika w testamentach staropolskich, /w:/ Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, wstęp i redakcja B. Popiołek, Kraków 2010, s. 162-168.
 2. Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, wstęp i redakcja naukowa Bożena Popiołek, Kraków 2010, ss. 433.

2011

 1. Franciszek Husarzewski – szlachcic nieubogi, czyli pomyłka historyka, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. III, Lublin 2011, s. 31-48.
 2. Diariusze i relacje pogrzebowe z XVII i XVIII wieku jako źródła historyczne, /w:/ Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII-XX w.), pod red. K. Karolczaka, Kraków 2011, s. 48-61.

2012

 1. Między prawdą a plotką. Prasa rękopiśmienna epoki saskiej jako źródło do historii mentalności, /w:/ Sic erat in factis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, pod redakcją naukową E. Kościk, R. Żerlika, F. Wolańskiego, Toruń 2012, t. II, s. 295-309.
 2. Z kraju i ze świata. Krakowska gazeta rękopiśmienna z 1729 r. jako źródło do historii mentalności epoki saskiej, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XV:2012, z. 1 (29), s. 23-39.
 3. Najniższy podnóżek, sługa i więzień pański – klientalne listy proszalne czasów saskich, „Krakowskie Studia Małopolskie”, vol. XVI, nr 16/2011, s. 151-166.
 4. Polisa na życie wieczne. Zagadnienie miłosierdzia w testamentach czasów saskich, „Nasza Przeszłość”, T. 117:2012, s. 143-156.

2013

 1. Rytmy życia. Codzienność i święto w gazetach rękopiśmiennych czasów saskich, Rocznik Historii Prasy Polskiej, T. XVI (2013), z. 2 (32), s. 5-18.
 2. Where does the truth lie? Petty violence in the light of court records in Poland in the first half of the 18th century, „Theatrum historiae”, R. 13(2013), s. 107-121.
 3. Magdalena z Tarłów Lubomirska (zm. 1728), wojewodzina krakowska. Próba biografii, „Krakowskie Studia Małopolskie”, R. 18 (2013), s. 434-453.
 4. Testament Magdaleny z Tarłów Lubomirskiej, wojewodziny krakowskiej, Krakowskie Studia Małopolskie”, R. 18 (2013), s. 423-433.
 5. Marianna z Bremerów Ossolińska (zm. 1688), chorążyna nurska, jako testatorka, ”Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. V, 2013 (2014), s. 231-265.

2014

 1. Śluby, pogrzeby, ingresy urzędnicze – ceremonie w życiu Lwowa w pierwszej połowie XVIII wieku, /w:/ Lwów. Miasto – społeczeństwo- kultura, T. IX: Życie codzienne miasta. Studia z dziejów miasta, red. naukowa K. Karolczak i Ł.T. Sroka, Kraków 2014, s. 84-95.
 2. Teatr wojenny w gazetach rękopiśmiennych czasów saskich, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, T. XVII (2014), z. 3 (35), s. 5-20. ISSN 1509-1074.

2015

 1. Popiołek, U. Kicińska, „Ostatniej tej woli mojej rozporządzenia” – testamenty Jana Haliskiego (zm. po 1741), pułkownika wojsk królewskich – analiza porównawcza treści, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2015, R. 63, nr 4, s. 661-678.
 2. Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Marianna z Zaborowa Duninowa (zm. 1703), kasztelanowa lubaczowska, [w:] ” Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, T. 35:2015, nr 4, s. 165-186.
 3. Bożena Popiołek, Kicińska Urszula, „Ostatniej tej woli mojej rozporządzenia”– testamenty Jana Haliskiego (zm. po 1741), pułkownika wojsk królewskich – analiza porównawcza treści, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIII, NR 4/2015, s. 661-678

2016

redakcja naukowa:

 • Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, Kraków 2010, ss. 438.
 • Przodków naszych dzieje. Panteon ojczysty i ojczyste spory. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, red. B. Popiołek, Kraków 2013.
 • Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej, T. I: Historia i Edukacja, red. naukowa B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, U. Kicińska, Kraków 2013.
 • W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, pod red. B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej i M. Gadochy, Warszawa 2014.
 • Pamięć miejsca, pamięć człowieka, miejsca pamięci, red. naukowa B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, seria: Historia-Pamięć-Tożsamość. Studia historyczno-antropologiczne, Kraków 2016.
 • Kobiece kręgi korespondencyjne XVII-XIX wieku, red. naukowa B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, seria: Rodzina dawna. Studia historyczno-antropologiczne, Warszawa 2016.

rozdziały w monografiach:

 1. Warszawskie nowiny w listach Jadwigi Rafałowiczówny do Henryka Denhoffa i Elżbiety Sieniawskiej, /w:/ Epistolografia dawnej Rzeczypospolitej, T. I: XV-XVII wiek, pod red. P. Borka i M. Olmy, Kraków 2011, s. 227-240..
 2. Na ratunek duszy mojej – pobożne fundacje w świetle testamentów staropolskich XVII-XVIII w., /w:/ Mecenas i fundator. Magnateria Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza, Białystok 2011, s. 43-60.
 3. Swoi i obcy w mentalności szlachcianek polskich przełomu XVII i XVIII w., /w:/ «“Своё” и “Чужое” в культуре», Сборник статей и материалов всероссийской научной конференции с международным участием „Человек и мир человека” 20 maj 2010 года, Барпаул-Рубцовск 2011, s. 93-108.
 4. Szlachcic w podróży. Regestr wydatków podróżnych Jan i Antoniego Cetnerów z lat 1724-1727, /w:/ Z Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Ukrainą i Stolicą Apostolską. Księga Jubileuszowa z okazji 35-lecia pracy naukowej profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel, pod red. M.R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012, s. 1127-1144.
 5. Testamenty mieszczan lwowskich i krakowskich XVII-XVIII wieku, /w:/ Лъвів місто суспілъство кулътура, t. 8, cz. 1: Влада i суспілъство, Лвів 2012, s. 227-236.
 6. „Na usłudze Rzeczypospolitej lata przepędziwszy” – postawy polityczne szlachty w testamentach i mowach pogrzebowych XVII-XVIII w., /w:/ Wobec króla i Rzeczypospolitej, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Białystok 2012, s. 123-142.Kostusieńka i Józieniek. Listy miłosne Konstancji z Tarłów i Józefa Wandalina Mniszcha, marszałkostwa wielkiego koronnego, jako przykład relacji małżeńskich w epoce saskiej, /w:/ Epistolografia dawnej Rzeczypospolitej, t. III: Perspektywa historyczno-literacka (XV-XIX wiek), pod red. P. Borka i M. Olmy, Kraków 2013, s. 157-196.
 7. Sacrum przestrzeni domowej w czasach saskich, /w:/ Staropolski ogląd świata. Poszukiwanie sacrum – odnajdywanie profanum, red. B. Rok i F. Wolański , Wrocław 2013, s. 35-50.
 8. „Prowadzili się nieczystym grzechem…”. Przestępstwa obyczajowe w księgach sądowych czasów saskich, /w:/ Ciało, seksualność, pornografia w perspektywie historycznej, pod redakcją Przemysława Jędrzejewskiego, Karoliny Szlęzak i Gabriela Szustera, Kraków 2015, s. 79-92.
 9. „W wielkim strachu i bojaźni rezydujem…”. Mentalność zakonnic w okresie saskim. Próba sondażu, /w:/ Klasztory mnisze na wschodnich terenach Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, pod redakcją Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego i Andrzeja Marka Wyrwy, Poznań 2014, s.183-193.
 10. Zapomniane krajobrazy. Testamenty czasów saskich jako nośniki pamięci o przeszłości, /w:/ Krajobrazy pamięci. Pamięć krajobrazu, pod red. Z. Budrewicz i M. Sienko, „Regio, Edukacja, Kultura, nr 6, Kraków 2014, s. 161-184.
 11. „Co między mężem i żoną jest, tego nikt wiedzieć nie powinien”: intymność w źródłach czasów saskich, /w:/ Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku, pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa 2014, s. 113-126.
 12. Podróże edukacyjne i poznawcze w źródłach czasów saskich, /w:/ Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, pod red. Agaty Roćko, Warszawa 2014, s. 45-64.
 13. Męska zbrodnia, kobiecy ból? Drobna przemoc w czasach saskich [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, red. naukowa B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 83-93.
 14. Diariusz mariażu królewny polskiej Marii Amalii Wettyn (1724-1760) [w:] Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia), red. J. Basista, A. Kaźmierczyk, M. Markiewicz, D. Oliwa, Kraków 2015, s. 27-40.
 15. Ulotność człowieczej pamięci : elementy autobiograficzne w zeznaniach pozwanych w księgach sądowych miast Rzeczypospolitej w czasach saskich, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, red. nauk. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2015, s. 201-2014.
 16. Dobrzy chłopi i źli panowie : kwestia opieki nad poddanymi w korespondencji Elżbiety Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 6, Stulecia XVI-XIX : nowa perspektywa historyczna i językowa, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2015, s. 265-278.
 17. Powietrzem tknięty: zarazy i klęski żywiołowe w świadomości społecznej czasów saskich [w:] Epidemie w dziejach Europy: konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. K. Polek. Ł. T. Sroka, Kraków 2016, s. 220-228.
 18. Zawodność pamięci – dzienniki, raptularze, parapamiętniki czasów saskich, [w:] Memuarystyka w dawnej Polsce, red. P. Borek, D Chemperek i A. Nowicka-Struska, Kraków 2016, s. 149-160.

inne publikacje:

edycja źródeł:

 • A z Warszawy nowiny te…. Listy Jadwigi Rafałowiczówny do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1710-1720, Kraków 2000, ss. 282.
 • Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, T. 1: Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688-1726, opracowanie i wydanie B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa 2016. (Wyd. DiG ISBN 978–83–7181–984–1)
 • Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, T. 2: Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Informatorzy i urzędnicy, wstęp i opracowanie B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2016.

 

Działalność popularyzatorska:

https://www.wilanow-palac.pl/elzbieta_z_modrzewskich_tarlowa_1_v_laszczowa_wojewodzina_lubelska.html

https://www.wilanow-palac.pl/mysliwskie_pasje_pani_krakowskiej_rzecz_o_elzbiecie_sieniawskiej_jej_sforach_i_stadach.html

https://www.wilanow-palac.pl/najnizszy_podnozek_relacje_klientalne_w_epoce_poznego_baroku.html

https://www.wilanow-palac.pl/rola_dworow_magnackich_w_edukacji_dziewczat_na_przelomie_xvii_i_xviii_wieku.html

https://www.wilanow-palac.pl/joanna_teresa_z_brzostowskich_leszczynska_zm_iv_1738_wojewodzina_kaliska.html

https://www.wilanow-palac.pl/maria_amalia_wettyn_polska_ksiezniczka_hiszpanska_krolowa.html

https://www.wilanow-palac.pl/maria_jozefa_z_wesslow_sobieska_zapomniana_krolewiczowa.html

http://www.wilanow-palac.pl/print/pani_godna_a_pobozna_wizerunek_szlachcianki_w_staropolskich_mowach_pogrzebowych.html

http://www.wilanow-palac.pl/print/kaffa_czykulata_i_herbata_czyli_rzecz_o_szlacheckim_kredensie_w_xviii_wieku.html

http://mobile.wilanow-palac.pl/app.php/article/pompa_funebris_w_staropolskich_relacjach_pogrzebowych.html

http://www.wilanow-palac.pl/pomniac_na_przykazanie_boskie_i_ojca_napomnienie_kilka_slow_o_staropolskich_zalecenia_wychowawczych.html

http://www.wilanow-palac.pl/testamenty_jako_swiadectwo_relacji_rodzinnych_szlachty_w_xvii_i_xviii_wieku.html

http://www.wilanow-palac.pl/wojna_i_polityka_w_testamentach_i_mowach_pogrzebowych_w_xvii_i_xviii_wieku.html

http://wilanow-palac.art.pl/print/jadwiga_rafalowiczowna_warszawska_redaktorka_gazet_pisanych_z_przelomu_xvii_i_xviii_wieku.html

 

Promotorstwo doktoratów:

 1. Joanna Kuchta, Małżeństwa szlacheckie w XVII i XVIII wieku w  świetle źródeł, 2008 r.
 2. Urszula Kicińska, Wzorzec kobiety w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych w XVII w., 2012 r.
 3. Agnieszka Słaby, Rządziocha oleszycka, 2013 r.
 4. Ewa Gąsior, Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego, 2014 r.
 5. Anna Penkała, Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich. (2016 r.)
 6. Justyna Wieczorek, Relacje rodzinne w szlachty ziemi krakowskiej w świetle testamentów czasów saskich (2016 r.)