Przejdź do menu Przejdź do treści

dr prof. UKEN Piotr Puchalski

Rozprawa doktorska (Ph.D.): Beyond Empire: Interwar Poland and the Colonial Question, 1918-1939 (2019); promotor: Kathryn Ciancia; komisja recenzyjna: Giuliana Chamedes, Francine Hirsch, Alfred McCoy, Larry Wolff

Zainteresowania naukowe: historia Polski i ziem polskich w ujęciu globalnym; polska polityka kolonialna i narodowościowa; ewolucja ładu międzynarodowego; monarchia habsburska; najnowsza historia Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii; historia Stanów Zjednoczonych; II wojna światowa

Granty:

Sonata 18 (DEC-2022/47/D/HS3/00132) – The Role of Postcolonial Concepts in Defining the Polish State and Its Relations with Africa in the Twentieth Century / Rola koncepcji postkolonialnych w kształtowaniu polskiego państwa i jego relacji z Afryką w XX w. (2023-2026)

Miniatura 5 (DEC-2021/05/X/HS3/00186) – Foreign policy of the Polish People’s Republic in the face of decolonization processes in Africa / Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w obliczu procesów dekolonizacyjnych w Afryce (2021-2022)

Stypendia i staże naukowe: staż naukowy w University of Pretoria w 2023 r.; Silas Palmer Research Fellowship w Instytucie Hoovera (USA) w 2018 r.; udział w programie PROM – Międzynarodowej wymianie stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej w lutym 2020 r.

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:
 
Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES); Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (Polish American Historical Association, PAHA); Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 
Recenzent naukowy anglojęzycznych tomów z serii ,,Polskie Dokumenty Dyplomatyczne” Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
 
Członek redakcji czasopisma „The Polish Review” (od 2023 r.)
 
Sekretarz  czasopisma „Res Gestae” do 2022 r., od 2023 r. – redaktor językowy
 
Członek Rady Programowej czasopisma ,,Rocznik Sądecki”

Nagrody i wyróżnienia:
 
Nominacja do Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego za książkę Poland in a Colonial World Order: Adjustments and Aspirations, 1918-1939 (2023); Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Edukacji i Nauki (2022-2025); stypendium Mellon-Wisconsin (2019); Young Scholar Award od Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (Polish-American Historical Association) – styczeń 2020; stypendium im. Xenii Gąsiorowskiej (2018-2019); stypendium rodziny Łapińskich (2015-2016); nagrody stowarzyszenia „Polanki” w stanie Wisconsin (2015, 2017).
 
Najważniejsze publikacje:
 
Puchalski, P., 2023, Directed by Moscow? Communist Poland’s Policies in Decolonial Africa, 1918/1945-1964, „Pamięć i Sprawiedliwość” 71, s. 93-112.
 
Puchalski P., 2022, Poland in a Colonial World Order: Adjustments and Aspirations, 1918-1939, London/New York: Routledge. 
 
Puchalski, P., 2022, Between Postimperial Expansion and Promethean Mission: Africa and Africans in Interwar Polish Colonial Discourse [w:] The World beyond the West: Perspectives from Eastern Europe, Kałczewiak, M., Kozłowska, M., red., New York: Berghahn Books, s. 196-220.
 
Puchalski P., 2021, Emigrants into Colonists: Settlement-Oriented Emigration to South America from Poland, 1918-1932, „Journal of Modern European History” 19 (2), s. 222-238.
 
Puchalski P., 2020, Colonising Poland’s Historiography. Concerning Lenny A. Ureña Valerio’s Breakthrough Study, „Dzieje Najnowsze” 3 (52), s. 313–25.
 
Puchalski P., 2019, Polityka narodowościowa i kolonialna Związku Radzieckiego w ujęciu historiografii amerykańskiej, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 1 (10), s. 103-114.
 
 
Puchalski P., 2017, The Polish Mission to Liberia, 1934-1938: Constructing Poland’s Colonial Identity, „The Historical Journal” 4 (60), s. 1071–96.
 
Działalność popularyzatorska: udzielił wywiadu na temat polskich aspiracji kolonialnych stacji UWM 95.9 fm w Olsztynie w ramach programu Ucieczka z Imadła (7.V.2018); publikował artykuły popularno-naukowe na łamach polonijnej prasy w stanie Wisconsin; wygłosił wykład dla licealistów z Milówki (5.XI.2019); udzielił wywiadu na temat brytyjskiej rodziny królewskiej Radiu Kraków (13.I.20); udzielił wywiadu na temat badań naukowych „Gazecie Krakowskiej” (24.VII.20); wygłosił referat pt. „Beyond the Battle of Warsaw. The Polish-Soviet War of 1919-1920 in Western Geopolitcs” w formie webinaru Fundacji Kościuszkowskiej (28.VIII.20); wygłosił wykład dla kandydatów podczas Dnia Otwartego UP (17.III.21); uczestnik podcastu Instytutu Pileckiego „Klio w świecie ekonomii, czyli porozmawiajmy o gospodarce” (20.V.21); gość programu Przystanek Historia” Instytutu Pamięci Narodowej (Warszawa, 25.III.2022); uczestnik podcastu New Books Network” (5.IV.2022); uczestnik podcastu History Hack” (21.IV.2022); uczestnik podcastu EMPIRE LINES” (21.VII.2022)