Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w dniach od 29 do 30 kwietnia 2024 roku

Zgodnie z zarządzeniem Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 29–30 kwietnia 2024 roku zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone będą w formie zdalnej, w trybie synchronicznym zgodnie z harmonogramem zajęć.
Konsultacje i dyżury nauczycieli akademickich w tym okresie odbywać się będą w trybie zdalnym lub – w uzasadnionych przypadkach – w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym ustaleniu z wykładowcą. Decyzje w sprawie trybu realizacji zajęć laboratoryjnych w tym okresie podejmuje dyrektor instytutu w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Kształcenia i Rozwoju.
Przypominamy, że 2 maja 2024 roku będzie dniem dodatkowo wolnym.