Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w dniach od 25 marca do 7 kwietnia

Zgodnie z zarządzeniem Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 25 i 26 marca oraz 3–7 kwietnia 2024 roku zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone będą w formie zdalnej, w trybie synchronicznym zgodnie z harmonogramem zajęć.
Konsultacje i dyżury nauczycieli akademickich w tych okresach odbywać się będą w trybie zdalnym lub – w uzasadnionych przypadkach – w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym ustaleniu z wykładowcą.
Dodatkowo 27 marca 2024 roku będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych.