Przejdź do menu Przejdź do treści

Warsztaty sieci badawczej „Women on the Move” (COST)

W dniach 30-31.03.2023 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyły się warsztaty międzynarodowej sieci badawczej Women on the Move (WEMov) działającej w ramach COST (CA19112). Uczestnicy warsztatów przybyli z różnych krajów europejskich jak Cypr, Finlandia, Francja, Chorwacja i Czarnogóra. Stronę polską reprezentował dr hab. Mateusz Wyżga. Dziękujemy Pani Profesor Agnieszce Chłoście-Sikorskiej Dyrektorce Instytut Historii i Archiwistyki za inaugurację warsztatów. Wielkie podziękowania za pasjonujący wykład wprowadzający kierujemy do Pani Doktor Anny Hejczyk-Gołąb, która przybliżyła badania nad migracją kobiet prowadzone przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. W dyskusji aktywny udział wzięli Studenci I roku archiwistyki. Dzięki uprzejmości Pana Doktora Michała Niezabitowskiego Dyrektora Muzeum Krakowa uczestnicy mogli się zapoznać z historią kobiet w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Krakowa, a oprowadzał nas w niezwykle ciekawy sposób Pan Kamil Stasiak.

Sieć skupia badaczy z 52 krajów pod patronatem Université de Picardie Jules Verne, a wcześniej obejmował go Université Paris Cité. Sieć badawcza koordynuje badania dotyczące ujawniania obecności migrantek i ich udziału w budowaniu Europy. Interdyscyplinarne ujęcie jest prowadzone głównie z zakresu historii, socjologii, demografii, ekonomii, antropologii, politologii oraz sztuki.

Więcej o sieci: About | WEMov (womenonthemove.eu)

Workshop of the international network „Women on the Move” (COST)

A workshop of the international research network Women on the Move (WEMov) operating within the framework of COST (CA19112) was held on March 30-31, 2023 at the Institute od History and Archival Sciences of Pedagogical University of Krakow (Poland). Participants of the workshop came from different European countries like Cyprus, Finland, France, Croatia and Montenegro. The Polish side was represented by Prof. Mateusz Wyżga. We would like to thank Prof. Agnieszka Chłosta-Sikorska Director of the Institute of History and Archival Studies for opening the workshop. Many thanks for the passionate introductory lecture to Dr. Anna Hejczyk-Gołąb, who introduced the research on women’s migration conducted by the Center for Documentation of Deportations, Expulsions and Resettlement. Students of the first year of archival science took an active part in the discussion. Courtesy of Dr. Michał Niezabitowski, Director of the Krakow Museum, participants were able to learn about women’s history in the exhibition space of the Krakow Museum, and were guided in a very interesting way by Mr. Kamil Stasiak.

The network brings together researchers from 52 countries under the auspices of the Université de Picardie Jules Verne, and was previously covered by the Université Paris Cité. The research network coordinates research on revealing the presence of migrant women and their participation in the construction of Europe. Interdisciplinary coverage is provided mainly from history, sociology, demography, economics, anthropology, political science, and the arts.

More about the network: About | WEMov (womenonthemove.eu)