Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia – studia nauczycielskie


Studia jednolite magisterskie
Długość trwania studiów: 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarny


Dokładne instrukcje dotyczące przebiegu rejestracji oraz informacje na temat terminów ogłoszenia list przyjętych, terminów i miejsca dokonywania wpisów na studia dla poszczególnych kierunków znajdą Państwo TUTAJ>>>Kryteria kwalifikacji:

Z nową maturą:

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub wynik egzaminu maturalnego z historii (poziom podstawowy lub poziom rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Ze starą maturą: Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub historii – część pisemna.


Opis kierunku:

Studia historyczne na kierunku „Historia – studia nauczycielskie” przygotowują do:

– pracy nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji obywatelskiej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;

– pracy w innych placówkach edukacyjnych zajmujących się popularyzacją wiedzy historycznej;

– pracy w placówkach zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, np. w archiwach, muzeach oraz bibliotekach.


Termin rejestracji elektronicznej od: 1 czerwca 2024 r.
Termin rejestracji elektronicznej do: 15 lipca 2024 r.
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 18 lipca 2024 r.
Termin i miejsce dokonania wpisu na studia: 22-23 lipca 2024 r., godz. 10:00-14:00, Instytut Historii i Archiwistyki, III piętro, sala 328

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną na stronie:
USOSIRK>>>


Komisja rekrutacyjna:

Komisja Rekrutacyjna dla wszystkich kierunków prowadzonych w Instytucie Historii i Archiwistyki: Przewodnicząca: dr Dorota Żurek, Sekretarz: dr Magdalena Niedźwiedzka, Członkowie: dr Mirosław Płonka i dr Arkadiusz Urbaniec.


Kontakt z Komisją rekrutacyjną: email: rekrutih@up.krakow.pl

Kontakt z Biurem Rekrutacji UKEN: tel. 12 662 63 45


Podstawa prawna>>>